Special Course in the Summer Term: Moderní irské dějiny v evropském kontextu

Předmět si klade za cíl představit a kontextualizovat vybrané aspekty moderních irských dějin v širší perspektivě mezinárodních a transnacionálních procesů 20. a 21. století (revoluce a kontrarevoluce, krize liberalismu, studená válka, sekularizace, evropská integrace, globalizace atd.). Nabídne tak nejen vhled do historie irského ostrova, a to včetně Severního Irska, ale také zdůrazní význam komparativní a transnacionální perspektivy pro zkoumání národních dějin. Celkový přehled politických dějin obsáhnou již první dvě hodiny, další přednášky budou orientovány tematicky.

Mgr. Vojtěch Halama (vojtech.halama (at) ff.cuni.cz)
Pondělí 17:30–19:00 Učebna P209

Úvod > News > Special Course in the Summer Term: Moderní irské dějiny v evropském kontextu