Kniha dr. Daniely Theinové uspěla v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK

Kniha dr. Daniely Theinové Limits and Languages in Contemporary Irish Women’s Poetry (Palgrave, 2020) uspěla v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK.

Soutěž má za cíl podpořit autory a jejich mateřské fakulty či další univerzitní součásti a svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků.

Nejvýznamnější monografie UK v daném období, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech, hodnotí dvě jedenáctičlenné odborné komisemi (pro lékařské a přírodní vědy a pro humanitní a společenské vědy).

Úvod > News > Kniha dr. Daniely Theinové uspěla v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK